Không gian khu công nghiệp thường nắng và nóng, thiếu không gian xanh. Vì vậy, thiết kế cảnh quan sân vườn nhà máy là điều kiện cần và cấp thiết để cân bằng không gian xanh và đem lại diện mạo hiện đại hơn, tươi mới hơn