Quảng trường thường dùng để chỉ một không gian rộng lớn, là nơi sinh hoạt của cộng đồng. Với công năng cơ bản như là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, hội họp, vui chơi, giải trí của mọi người…