Công viên thường là nơi tổ hợp các công trình như tượng đài, cây xanh, công trình nghỉ dừng chân do đó khi thiết kế cần phải phối hợp một cách hài hòa giữa cây xanh với công trình xây dựng để tạo nên những nét độc đáo riêng cho công trình công viên